Februari 2019

Svar från Kristdemokraterna

Hej!

Tack för era frågor till Kristdemokraterna. Här kommer våra svar.

1. Förs det någon diskussion i ert parti om förbättring av rutiner för att lösa mobbningsproblem i arbetslivet, skolan, på nätet osv?

Ja, det här är en angelägen fråga för att vi ska få ett människovänligt arbetsliv.

2. Är ert parti berett att beteckna mobbning som ett brott i brottsbalkens mening så som Centerpartiet och Liberalerna redan tagit ställning för?

Det finns anledning att pröva den frågan. Många handlingar som begås som mobbing är redan idag brottsliga.

3. Anser ni att det behövs en genomgripande förändring vad gäller rehabilitering av mobboffer?

Att den psykosociala arbetsmiljön är god är en förutsättning för att kunna göra ett bra arbete. Att gå till jobbet med en klump i magen av oro för hur dagen ska arta sig ska ingen behöva uppleva. Arbetsplatsers skyddsombud spelar en viktig roll för att värna och kommunicera sina arbetskamraters arbetsmiljö. Skyddsombuden måste vaka över både de fysiska, organisatoriska frågorna såväl som de social och psykiska arbetsmiljöfaktorerna. All form av kränkande särbehandling är oacceptabel. Vi bör ställa ett särskilt ansvar på arbetsplatsers ledarskap. Ledare som värnar en sund kultur på arbetsplatsen och som inte drar sig för att sätta tydliga gränser är en förutsättning för att bygga en hållbar arbetsmiljö. Kristdemokraterna vill prova en modell med arbetsplatsrådgivare, som ska kunna utgöra ett stöd i såväl arbetsgivarens rehabiliteringsverksamhet generellt, som i enskilda rehabiliteringsfall. Stödet ökar arbetsgivarnas kunskap om arbetsmiljölagens krav på arbetsanpassning och rehabilitering. Det främjar också deras kunskaper om hur rehabilitering går till i praktiken. Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen kan integreras på ett bättre sätt med det förebyggande arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen .

4. Räknar ni med att nyformuleringen av arbetsmiljöverkets föreskrifter och den nya arbetsmiljömyndigheten är tillräckliga för att stävja mobbning?

De gynnar saken, men behöver utvärderas hur effektiva förändringarna är.

Med vänlig hälsning,
Tove Fridman

-------------------------------------------
Kommittéhandläggare
Kristdemokraternas riksdagskansli
e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.