Juli 2019

 Ifråga om olika oönskade  sociala problem, kriminalitet och annan skadlig verksamhet råder olika åsikter om vad som är viktigast i bekämpandet därav, bestraffning av förövare eller förebyggande verksamhet. Samma sak visar sig i diskussionen om mobbning.  Det ena behöver nu inte utesluta det andra. Men det finns betydande svårigheter på vägen.  Effekten av förebyggande åtgärder är även i detta fall nära nog omöjlig att mäta. För att kunna sätta in de rätta förebyggande åtgärderna måste man också känna till  med vetenskaplig säkerhet vad som orsakar mobbning. Annars kommer åtgärderna att missa målet , hur välmenande de än är. 

En ny forskningsrapport i ämnet har nu offentliggjorts. I olika medier meddelas, att "Barn vars föräldrar är nedlåtande och hånfulla mot dem löper större risk, att själva bli mobbare eller mobboffer. - - - Många mobbare har föräldrar, som är aggressiva, bestraffande och avvisande. En forskargrupp från Sverige, USA och Kanada har nu identifierat ytterligare en form av föräldraskap - de som är direkt nedlåtande mot sina barn. Dessa föräldrar använder nedvärderande och förminskande uttryck för att förolämpa och och frustrera barnet.  - - - Det kan handla om hur föräldrar bemöter sitt barns öppenhet. Att man svarar med kritik, sarkasm eller förminskande. Utsätts du för det som ung  blir du förbannad och aggressiv - - - säger Håkan Stattin, professor em. vid Uppsala universitet och ansvarig för studien. Har ungdomarna föräldrar, som är hånande eller föraktfulla blir de aggressiva och tar ut det på andra  i form av mobbning. - - -  Forskarna har följt 1409 barn under tre år i årskurs 7 - 9 i Sverige." 

Fortsatt diskussion lär följa på olika håll.

Hälsningar
Mats Jonsson